Regulaminy

Zadzwoń

REGULAMIN REZERWACJI:

 

1. Rezerwacje noclegów przyjmowane są telefonicznie: 668-124-661

 

2. Aby otrzymać pełną gwarancję dokonanej rezerwacji, wymagana jest wpłata zadatku co najmniej w wysokości 30% całości kwoty pobytu. Pozostałą kwotę należy uregulować w dniu przyjazdu gotówką. Czas na dokonanie wpłaty zadatku to 24h (wyjątkiem są rezerwacje na ostatnią chwilę – w tej sytuacji Willa może wystąpić o dokonanie wpłaty całego kosztu pobytu w dniu rezerwacji). Wymagamy wysłania potwierdzenia wpłaty zadatku na adres e-mail: fregatajastarnia@op.pl

Dane niezbędne do przelewu zadatku znajdują się poniżej w punkcie 7.

 

3. Zawarcie umowy z Willa Klara następuje poprzez zgłoszenie rezerwacji, wpłacenie przez uczestnika pobytu zadatku oraz zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz regulaminu podanego poniżej. Na tydzień przed przyjazdem gościa mamy prawo pobrać pełną opłatę za zarezerwowany wcześniej pobyt (wyjątkiem są rezerwacje na ostatnią chwilę opisane w punkcie 2.)

 

4. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek jak i pozostała wpłacona kwota za pobyt nie jest zwracana.

 

5. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

 

6. Jeżeli nie wystąpimy na tydzień przed przyjazdem gościa o wpłatę pozostałej kwoty za pobyt wówczas opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu zakwaterowania (wyjątkiem są rezerwacje na ostatnią chwilę opisane w punkcie 2.). W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pokoju, apartamentu lub skrócenia pobytu (opóźniony przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, awaria środka transportu, choroba, warunki atmosferyczne – pobrany zadatek jak i opłata za pobyt nie podlegają zwrotowi. 

Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi zostać uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu (jeżeli nie została wcześniej wpłacona) zgodnie z zamówioną rezerwacją (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997r.).

 

7.  DANE DO PRZELEWU: 

WILLA KLARA SYLWIA MUSIAŁ

UL. KSIĘDZA BERNARDA SYCHTY 151

84-140 JASTARNIA

25 1950 0001 2006 0389 7599 0002

Bank Pekao S.A

 

 

REGULAMIN POBYTU:

NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH GOŚCI I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OBIEKTU.

 

1. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o 10:00 w dniu wyjazdu. 
Przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku wolnego terminu i wiąże się z dodatkowymi opłatami. W przypadku nie opuszczenia przez gości pokoju lub apartamentu do godz. 10:00 – każda kolejna godzina wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

2. Rozliczenie i całkowita wpłata należności, musi zostać uregulowana na miejscu w dniu przyjazdu, zgodnie z zamówioną rezerwacją (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997r.), jeżeli nie została przed przyjazdem uregulowana.

 

3. Nie przyjmujemy zwięrząt.

 

4. W pokojach obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz zakaz smażenia ryb. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

 

5. Zabrania się używania w pokojach i na terenie obiektu jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grill, itp.)

 

6. Willa nie zapewnia wyżywienia oraz nie dostarcza gościom żywności i napojów.

 

7. Organizacja imprez oraz przyjęć na terenie obiektu jest zabroniona. 

 

8. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość proszony jest o zamknięcie drzwi pokoju oraz wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.

 

9.  Z infrastruktury budynku mogą korzystać tylko osoby zameldowane. W przypadku odwiedzin zameldowani goście proszeni są o zgłoszenie takiej sytuacji do właścicieli willi.

 

10. Osoby przebywające na terenie naszej willi ponoszą pełną odpowiedzialność materialną wobec właściciela za szkody wyrządzone przez nich i osoby niepełnoletnie, pozostające pod ich opieką. Pokrycie kosztów wyrządzonych szkód powinno nastąpić w trakcie trwania pobytu i w miejscu ich powstania.

 

11. Za pobyt i bezpieczeństwo dzieci na terenie obiektu odpowiadają ich opiekunowie.

 

12. Po godzinie 22:00 w budynku mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz odwiedzin ze zwierzętami.

 

13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.

 

14. Za przedmioty gości znajdujące się na terenie obiektu właściciel nie odpowiada. Na terenie Willi nie ma możliwości złożenia rzeczy do depozytu recepcji. 

 

15. Miejsce parkingowe znajduje się ok. 100m od Willi, nie pobieramy opłat za parking. Parking nie jest strzeżony ani monitorowany. Na zarezerwowany pokój/apartament przysługuje miejsce parkingowe na jeden samochód osobowy. 

 

16. Właściciel willi oraz właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które na nim powstały. Parkowanie (w wyznaczonym miejscu) dozwolone jest osobom zameldowanym na własną odpowiedzialność.

 

17. Ogrzewanie w pokojach włączane jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada do 10 stopni Celsjusza. 

 

18. Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny. 

*W przypadku, gdy na skutek uszkodzeń spowodowanych przez gościa, właściciel nie może wynająć pokoju, gość zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równej ceny najmu pokoju przez okres, jaki nie może być wynajmowany. 

 

19. Najemca pokoju proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.

 

20. Przedmioty pozostawione przez gościa w dniu wyjazdu w pokoju (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego własny koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, willa przechowa te przedmioty nie dłużej niż 30 dni od wyjazdu gości. 

 

21. W przypadku gdy najemca:

– Używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem;

– Dopuszcza się osobiście lub przez osoby go odwiedzające do powstania szkody;

– Niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości;

– Zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości;

– Wprowadza do pokoju lub apartamentu zwierzęta, które są zabronione;

Będzie proszony po naprawieniu wyrządzonych szkód o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.

 

22. Willa może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin willi, wyrządzili szkodę w mieniu willi, zakłócili spokojny pobyt gości lub wyrządzili szkodę innym gościom, pracownikom willi lub osobom przebywającym na terenie willi. 

 

 

REGULAMIN ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA:

 

1. Voucher można zakupić poprzez wcześniejszy kontakt z Willą telefonicznie (nr tel: 668124661). Warunkiem wystawienia Vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane przez Willę konto bankowe. 

 

2. Voucher wysyłamy mailem (PDF do wydruku). 

 

3. Voucher można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

 

4. Vouchery nie obowiązują w okresie wysokiego sezonu, czyli nie obowiązują od czerwca do września oraz nie obowiązują w okresie ofert specjalnych, tj. Święta, długie weekendy. 

 

5. Realizacja Vouchera jest jednorazowa i wymaga wcześniejszej rezerwacji z podaniem numeru Vouchera.

 

6. Voucher może być zrealizowany w wyznaczonym terminie ważności. Po upłynięciu tego terminu, Voucher uważa się za zrealizowany. 

 

7. Należność za wszelkie dodatkowe świadczenia wykraczające poza kwotę przypisaną danemu Voucherowi muszą zostać uregulowane w uzgodniony z Willą sposób.

 

8. Voucher nie ma wartości pieniężnej, nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

 

9. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, nie ma możliwości jego podziału.

 

Skontaktuj się

Willa Klara

Rezerwacje:
tel: +48 668 124 661
e-mail: willaklara@nr1jastarnia.pl

 

Adres Willi:
ul. Ks. Sychty 151 84-140 Jastarnia

 

Dane do przelewu:
WILLA KLARA SYLWIA MUSIAŁ
25 1950 0001 2006 0389 7599 0002
Bank Pekao S.A

 

Zapytaj o dostępny termin: